onsdag 13. mars 2013

Mais og tidlige komplekse samfunn i Sør-Amerika

Rituell platform fra Norte-Chico-kulturen. Foto: Wikipedia
En artikkel på Forskning.no forteller at amerikanske og peruvianske forskere har avdekket at  Sør-Amerikas eldste kjente sivilisasjon, Norte-Chico, var basert på maisdyrking. Norte-Chico-kulturen holdt til på den ekstremt tørre kystsletten ved foten av Andes-fjellene cirka 3000-1800 før vår tidsregning, altså samtidig med sumererne i Mesopotamia, Indus-kulturen og tidlige kinesiske elvekulturer. Norte-Chico er spennende på flere måter.

For det første forteller den at komplekse samfunn oppstod like tidlig i Amerika som i resten av verden, noe som stiller spørsmål ved Diamonds og andres teorier om at Amerika hadde avgjørende økologiske og klimatiske ulemper i forhold til Eurasia. For det andre var Norte-Chico lenge en gåte, fordi det manglet spor etter korndyrking i forbindelse til de monumentale kultanleggene som er det viktigste arkeologiske kjennetegnet til kulturen. Dette reiste tvil om de veletablerte teoriene, om at det var den neolittiske revolusjonen (jordbruksrevolusjonen) som skapte økonomisk grunnlag for komplekse samfunn. Enkelte forskere mente isteden at Norte-Chico bygde på rike ansjosfiskerier i kombinasjon med bomullsdyrking. Fiskebein fant en nemlig i store mengder, nettopp i forbindelse med de store rituelle platformene, noe som kunne tyde på at felles etegilder var en del av det sosiale limet i disse samfunnene, og at jeger og sankersamfunn altså også kunne moblise de befolknings- og organisasjonsmessige ressursene som skulle til for å bygge monumentalanlegg.

Teoriene om Norte-Chico-kulturens maritime grunnlag har alltid vært kontroversielle, men funnene av spor av maisdyrking gjør at globalhistorikere kan sove rolig inntil videre. Norte-Chico ligger i likhet med det sørlige Mesopotamia i områder som er helt avhengige av kunstvanning. Altså ser den gamle sannheten om sammenheng mellom jordbruk, kunstvanning og statsdannelse ut til å stå støtt inntil videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar