lørdag 7. august 2021

Ny bok: Hva er globalhistorie


I sommer kom jeg med ny bok sammen med kollega Leidulf Melve: Hva er globalhistorie. Boka kom ut i Universitetsforlagets Hva er - serie, som skal gi korte og enkelt tilgjengelige innføringer i aktuelle faglige tema.

I Hva er globalhistorie ser vi på hvordan historikere har forsøkt å samle fortellingen om fortiden til hele verden og alle menneskene fra antikken og fram til våre dager, men med vekt på hvordan globalhistorie har blitt et moderne undervisnings- og forskningsfag. Vi viser hvordan dagens globale prosesser, som Covid 19, Black Lives Matter, klimakrise og globalisering har dype historiske røtter og hvordan historie skapes av mennesker og i skjæringspunktet mellom fortid og samtid.

Boka finner du i de fleste biblioteker og bokhandler.