fredag 10. januar 2014

Globalhistorie i Bergen i vår: Afrikas og Kinas plass i verden

Dessverre har vi ikke noe regulært tilbud i globalhistorie på Universitetet i Bergen, men det hender vi tilbyr fordypningskurs med globalhistorisk innretning. I vår har vi ikke mindre enn to helt nye slike emner.

Førsteamanuensis Anne K. Bang holder kurset Him 111: Global perspectives on African History. Det tar for seg hvordan Afrika dras stadig tettere inn i verdenssystemet fra 1500-tallet og fram mot i dag, først gjennom kontakter med Midtøsten, India og Vest-Europa, siden også Amerika og Kina. Emnet har tre tyngdepunkter: Handel, ikke minst slavehandel, religion, først og fremst Islam og geopolitikk, Afrikas rolle i verden.

Førsteamanuensis Camilla Brautaset står bak emnet China and the world since 1800. Kurset tematiserer den historiske pendelbevegelsen fra et begrenset europeisk nærvær i Øst-Asia ved starten av perioden, til vestlig kulturell, politisk og økonomisk dominans og tilbake til en ekspansiv og selvbevisst kinesisk stat med stadig sterkere globalt nærvær gjennom de siste tiårene. Hvordan har kinesiske og vestlige historikere forstått og forklart denne utviklingen? Kurset har også spennende gjesteforelesere på listen, blant annet Odd Arne Westad, professor i internasjonal historie ved London School of Economics og medforfatter av det klassiske globalhistoriske oversiktsverket The New Penguin History of the World og Peer Vries, professor i globalhistorie ved Universitetet i Wien. Begge er både anerkjente eksperter på Kinas moderne historie og ledende globalhistorikere.

Begge kursene starter neste uke. Forelesningene er selvsagt åpne for alle.