Forfatter og foredragsholderBøker

Hva er globalhistorie (med Leidulf Melve 2021) 


Covid 19-pandemien viser oss tydelig hvor tett verden er bundet sammen. Det gjør også klimakrisen og demonstrasjonene over hele kloden mot rasisme og politivold i kjølvannet av drapet på George Floyd. Vår tids globalisering er særpreget, men globale sammenhenger er ikke noe nytt historisk fenomen.

Globalhistorie dreier seg om å forstå de virkelig lange linjene og store sammenhengene i menneskenes historie. Denne boken gir en tankevekkende oversikt over hvordan historikernes fortelling om verden har endret seg gjennom flere tusen år og hvor fruktbart og viktig det er å ha det globale som perspektiv. Det er for eksempel først da man får øynene opp for at mikroorganismer har formet historien vel så mye som kriger og statsmenn.

Antikkens globale verden (femte utgave 2021) forteller historien om verden fra de første menneskene til islams gjennombrudd med en globalhistorisk ramme. Vekten ligger på perioden fra ca. 700 før til 650 etter vår tidsregning.


Antikkens globale verden av Eivind Heldaas Seland (Heftet)
I dette tidsrommet ble grunnen lagt for økonomiske, kulturelle og politiske trekk som har formet ulike deler av verden helt fram til våre dager. Boka tar på den ene siden opp parallelle prosesser som utviklingen av landbruk, de første byene, statene og kollektive styresett. På den andre siden beskriver den etableringen av nettverk som gradvis knyttet den «gamle verden», Afrika, Asia og Europa, tettere sammen gjennom handel, krig, misjon, migrasjon og smittsomme sykdommer. Gjennom fortellingen om hva som hendte og hvorfor, belyses samspillet mellom mennesker og mellom mennesker og natur.
Boka viser også hvordan denne delen av historien har formet senere perioder, og hvordan antikken har blitt forstått, brukt og misbrukt i ulike deler av verden og til ulike tider. 5 utgave har utvidet dekning av Asia og Amerika samt av pandemier og av sammenhenger mellom klima og historie.


Globalhistorisk atlas av Eivind Heldaas Seland (Innbundet)
Globalhistorisk atlas (tredje utgave 2019) forteller menneskenes historie de siste 50 000 årene, med utgangspunkt i sytti kart med tilhørende korte artikler.

Boka formidler det som har skjedd i fortiden som globalhistorie – det vil si med hele verden som geografisk ramme – og med vekt på det som er felles, det som knytter sammen og det som skiller ad, både på tvers av tid og geografi.

Kartene er organisert ut fra fire globalhistoriske kjernetemaer:
  1. Forholdet mellom mennesker og natur.
  2. Kontakt mellom ulike deler av verden.
  3. Statsdannelser, imperier og imperialisme.
  4. Rikdom og fattigdom i verdenssamfunnet.

Foredrag

Jeg har lang erfaring som foredragsholder. Ta kontakt om du/dere ønsker foredrag om tema jeg skriver om på denne bloggen eller i bøkene  (e-post).

De tre mest populære foredragene mine er

Klima og historie: Lange linjer og aktuelle perspektiver.

Hva er globalistorie

Hellas i antikken
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar