Forfatter og foredragsholder


Antikkens globale verden av Eivind Heldaas Seland (Heftet)

Bøker

Antikkens globale verden (fjerde utgave 2019) forteller historien om verden fra de første menneskene til islams gjennombrudd med en globalhistorisk ramme. Vekten ligger på perioden fra ca. 700 før til 650 etter vår tidsregning.I dette tidsrommet ble grunnen lagt for økonomiske, kulturelle og politiske trekk som har formet ulike deler av verden helt fram til våre dager. Boka tar på den ene siden opp parallelle prosesser som utviklingen av landbruk, de første byene, statene og kollektive styresett. På den andre siden beskriver den etableringen av nettverk som gradvis knyttet den «gamle verden», Afrika, Asia og Europa, tettere sammen gjennom handel, krig, misjon, migrasjon og smittsomme sykdommer. Gjennom fortellingen om hva som hendte og hvorfor, belyses samspillet mellom mennesker og mellom mennesker og natur.
Boka viser også hvordan denne delen av historien har formet senere perioder, og hvordan antikken har blitt forstått, brukt og misbrukt i ulike deler av verden og til ulike tider.

Globalhistorisk atlas av Eivind Heldaas Seland (Innbundet)
Globalhistorisk atlas (tredje utgave 2019) forteller menneskenes historie de siste 50 000 årene, med utgangspunkt i sytti kart med tilhørende korte artikler.

Boka formidler det som har skjedd i fortiden som globalhistorie – det vil si med hele verden som geografisk ramme – og med vekt på det som er felles, det som knytter sammen og det som skiller ad, både på tvers av tid og geografi.
Kartene er organisert ut fra fire globalhistoriske kjernetemaer:
  1. Forholdet mellom mennesker og natur.
  2. Kontakt mellom ulike deler av verden.
  3. Statsdannelser, imperier og imperialisme.
  4. Rikdom og fattigdom i verdenssamfunnet.

Foredrag

Jeg har lang erfaring som foredragsholder. Ta kontakt om du/dere ønsker foredrag om tema jeg skriver om på denne bloggen (e-post).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar