torsdag 11. april 2013

Verdens nest viktigste vare?


Jeg er på veg tilbake fra Marburg i Tyskland, hvor jeg har deltatt på konferansen Textile Trade and Distribution in Antiquity. I Marburg møtte jeg cirka tredve historikere, arkeologer, språkforskere og naturvitere fra hele Europa, med en felles interesse i hvordan tekstiler ble produsert og distribuert fra steinalderen og fram til tidlig middelalder. Jeg har blitt interessert i tekstiler først og fremst fordi jeg forsker på handel, og i Marburg hadde jeg en bratt læringskurve.
Kinesisk silke funnet i Palmyra i Syria, 2-3 årh. evt.
Foto: Jørgen Christian Meyer

Tekstiler er spennende fra et globalhistorisk ståsted av flere grunner. Klær er et grunnleggende behov, og nest etter mat og vann er det kanskje det vi mennesker har vanskeligst for å klare oss uten. Tekstiler har i alle fall tilbake til bronsealderen vært en viktig handelsvare, og derfor også en viktig bærer av integrasjons- og globaliseringsprosesser. Klær var (og er) også gode statusmarkører, som kan brukes til å signalisere makt, rikdom, gruppetilhørighet med mere.

Til tross for dette har få historikere som arbeider med eldre perioder brydd seg noe særlig om tekstiler. Feltet har gjerne vært forbeholdt forskere som har vært opptatt av kunst og håndtverk, heller enn "harde" emner som økonomi, krig og politikk. Tekstiler er gjerne nevnt i bøker som handler om økonomisk historie, men få forsøk har vært gjort på å forstå tekstilenes samfunnsmessige betydning. Dette er i endring, ikke minst på grunn av innsatsen til Centre for Textile Research som ble etablert for 10 år siden i København.

Jeg har fortsatt mye å lære om tekstiler, men her er tre av de spennende tingene jeg lærte i Marburg:

-Menneskene har brukt klær i 190.000 år. Det har amerikanske forskere funnet ut ved å studere når kroppslusa utviklet seg som egen art fra hodelusa (æsj). Kroppslusa har det nemlig ikke særlig bra uten klær å gjemme seg under. De første 180.000 årene brukte vi klær av skinn og lær, så lærte vi å lage tekstiler av lin. Ull ble først tatt i bruk for cirka 6000 år siden, før det hadde ikke sauen lange nok hår.

-Danske forskere har funnet ut at for å lage en kjortel av lin, tar prosessen fra innhøsting til ferdig produkt opp til 600 timer, og krever 21 kvadratmeter åkerland. En vanlig familie i middelalderen eller antikken har i tillegg hatt bruk for ulla fra én sau per person for å dekke behovet sitt for tekstiler. Dette forteller både noe om hvor dyrt tekstiler var før den industrielle revolusjonen, og om hvor mye arbeid særlig kvinner i fortida la ned i spinning, veving og andre aktiviteter knyttet til tekstilproduksjon.

-Romerske skip på Rødehavet og Det indiske hav var bygd på samme måte som skipene i Middelhavet, men seilte med seil vevd av indisk bomull, og bestod i alle fall delvis av materialer fra indisk tømmer. Skulle likt å vite om de ble bygd i India også?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar