tirsdag 8. april 2014

Forelesning: China in Global History

,
Fishing in River Country at Blossom Time, Wang Yuanqi (Chinese, 1642–1715).
Metropolitan Museum of Art, Bequest of John M. Crawford Jr., 1988

Bergen Historisk Forum inviterer til forelesning ved Professor Peer Vries, Universitetet i Wien

"China in Global History"

Kinesisk historie under Qing-dynastiet (1664-1912) ble lenge presentert som historien om et lukket og stivnet rike under et "despotisk" regime. Gjennom de siste tiårene har dette bildet endret seg, og mange historikere har tegnet et bilde av et dynamisk og velstyrt imperium, som i mange sammenhenger stod i sentrum for den globale utviklingen, og som oppviste mange "overraskende likheter" med Europa. Peer Vries argumenterer for at revisjonismen er trukket for langt, og at i et komparativt perspektiv, sett for eksempel i forhold til Nordvest-Europa, var Qing-Kina også i sin glansperiode relativt lukket. Riket utviklet seg aldri i retning av moderne økonomisk vekst, og var karakterisert av forholdsvis lukkede institusjoner.

Peer Vries er professor i globalhistorie ved institutt for økonomisk og sosial historie ved universitetet i Wien. Fra 1979 til 2007 arbeidet han med samme fagfelt ved universitetet i Leiden. Han er medgrunnlegger og tidligere medredaktør i Journal of Global History, som i løpet av få år etablerte seg som et av de viktigste internasjonale tidsskriftene innenfor historiefaget. Forskningen hans har konsentrert seg om et av de sentrale spørsmålene i nyere økonomisk historie, nemlig hvordan velstandskløften mellom Vesten og resten oppstod. Vries er bokaktuell med Escaping Poverty: The Origins of Modern Economic Growth (Vienna University Press 2013).

Bergen historisk forum er et samlingssted og forskningsseminar med fokus på historisk teori og metode, faglig selvrefleksjon og historiedisiplinens historie. Det er åpent for alle historikere i Bergensområdet og andre interesserte. Bergen historisk forum arrangeres i samarbeid mellom institutt for AHKR, UNI Rokkansenteret, Høgskulen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Museum Vest og HIFO Bergen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar