søndag 10. mars 2013

Big history – stor historie?


En innvending mot globalhistorie, er at tema og spørsmål blir så store at både forskning og formidling nødvendigvis må bli overfladisk. En ganske ny og spennende retning innenfor historieundervisning, får imidlertid globalhistoriske perspektiver til å virke små og puslete. Det handler om Big History. Noen god norsk oversettelse fins ikke helt ennå, men jeg har sett at storhistorie har blitt brukt. Storhistorie er forsøket på å fortelle historien om universet, jorda, livet og menneskene, helt fra Big Bang for mer enn 13 milliarder år siden og fram til i dag, på en helhetlig måte, altså å ikke sette historias startpunkt ved Harald Hårfagre, sumererne, eller homo sapiens, men ved universets start, og så fortelle om utviklingen av stjerner, planeter, liv, pattedyr, primater, mennesker og så videre.

Storhistorie oppstod i Australia sist på 1980-tallet og tilbys nå ved mer enn 40 universiteter på fire kontinenter. Særlig har interessen vært stor i USA, hvor Big History Project arbeider for å lage læreplaner og kursmateriell tilpasset videregående skole. Kursene egner seg også godt tidlig i studieløpet på universiteter og høgskoler, og har blant annet blitt testet ut som felles førstesemesterstudium ved Dominican University i California. På denne måten får studentene en rammefortelling å sette kunnskap fra senere fagstudier inn i. Samfunnsvitere og humanister får lære om jordas plass i universet og mennesket som biologisk vesen, noe som mange her i Norgen har etterlyst i kjølvannet av hjernevask-debatten. Naturvitere på sin side får kunnskap om utviklingen av menneskelige samfunn, noe som ikke mindre relevant, i det vi lever i en periode da ikke bare naturen påvirker menneskenes livsvilkår, men menneskene i stadig større grad virker inn på jordas økosystemer. Det sier seg selv at det er vanskelig å forestille seg dette som egentlig forskningsfag, det er snakk om et undervisningstilbud, og det er avhengig av resultater fra en hel mengde disipliner, blant annet astrofysikk, biologi og klimaforskning, men også, og det er her vi finner berøringspunktetene med globalhistorie, sterke innslag av arkeologi og historie.

Bill Gates er en av dem som har sett potensialet for tverrfaglig kunnskapsformidling som ligger i Big History, og Microsoft Research Connections, som er selskapets avdeling for non-profit forskning, har sammen med Moscow State University og UC Berkely, gått sammen om å lansere nettstedet Chronozoom, hvor målet på sikt er å skape en kvalitetskontrollert kunnskapsportal med Big History som samlende grep. Foreløpig er portalen i utviklingsfasen, men hvis dette fylles med innhold tror jeg det kan bli veldig spennende

Video: Presentasjon av Chronozoom prosjektetIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar