tirsdag 5. februar 2013

Nettressurser til bruk i skolen


I forrige uke holdt jeg foredrag for lærere i Bergen med tittelen "Tid for globalhistorie". I diskusjonen etterpå ble jeg spurt om jeg kjente til gode nettressurser for feltet. Her kommer noen favoritter, alle er på engelsk og passer slik sett best for lærere eller for bruk i videregående:

Chronozoom er Microsoft Research Solutions sitt forsøk på å skape en gratis, kvalitetskontrollert kunnskapsportal, som kan samle informasjon om universet, naturen og menneskene innenfor samme ramme. Det spennende er at de har valgt historien og tidslinjen som innfallsvinkel, men ikke bare det tidsspennet historiefaget generelt tar fatt i, men hele universets historie fra Big Bang for cirka 13 1/2 milliarder år siden – sjangeren som vanlingvis kalles for "Big history". Nettstedet er fortsatt i betaversjon, men nytt innhold legges til jevnlig.

World history association (WHA) er den amerikanske organisasjonen for globalhistorie. Ved siden av å arrangere konferanser og gi ut tidsskrift arbeider den også med å fremme fagets stilling i skoleverket. Lenken her viser videre til nettsteder WHA anbefaler for lærere.

World History Matters samler lenker til ulike globalhistoriske nettsteder. Ikke minst er det en omfattende samling av kilder fra forskjellige deler av verden og fra forskjellige perioder.

World History for us all er beregnet på lærere, og gir konkrete forslag til undervisningsopplegg for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående. Oppleggene er tilpasset det amerikanske skolesystemet, men kan godt brukes til inspirasjon og informasjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar